“Els centres educatius no tenen escolaritzats la mateixa diversitat de la població que viu en el barri on está ubicada aquesta escola. La separació escolar és una segregació econòmica. Catalunya, desde un punt de vista cultural, no era una societat pluricultural. Era una societat molt monolítica i planera. Ara estem en una societat multicultural i per tant la educació ha de evolucionar en aquest sentit. El saber no és absolut. El saber està a molts llocs. El saber no és un llibre de text. El que ens fa accedir a les cultures és el entendre, el poder compartir perque el món s’ha globalitzat, s’ha fet gran i a la vegada molt petit. Hem d’evolucionar cap a una educació multicultural”.

by Sra. Carmen Martínez Ruzafa, delegada sindical del sindicato Comisiones Obreras de la junta de personal docente de Barcelona Comarcas de las Escuelas Públicas de Catalunya

Project Numbers

100 PEPOLE

75 YP

10 ENTITIES

Project Gallery