Campanya Dones Grans i Violències Masclistes

Ahir el Departament d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya va fer públic la Campanya de Dones Grans i Violències Masclistes amb la que el Departament ha estat treballant aquests últims mesos. https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/398942/treball-afers-socials-families-impulsa-campanya-xarxes-socials-sensibilitzacio-violencies-masclistes-que-pateixen-dones-grans https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/accio_comunitaria_i_voluntariat/accio_comunitaria/prevencioviolenciagenere/campanyes/